» o firmie
» informacje
» organizacje
» certyfikaty

» aktualnosci

 

POINT Co. Ltd. Pracownia Projektowa Sp. z o.o. otrzymała w dniu 16.12.2002r. CERTYFIKAT Nr 77/2002 wydany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja jako dowód, że system zarządzania POINT Co. Ltd. Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Wrocław, Polska spełnia wymagania Normy: PN - EN ISO 9001:2001 w zakresie: Zarządzanie inwestycjami budowlanymi, wielobranżowe projektowanie i nadzór w dziedzinie budownictwa ogólnego w tym także renowacja obiektów zabytkowych oraz opracowywanie studiów i analiz architektoniczno - budowlanych, historyczno-konserwatorskich i urbanistycznych; opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego; przygotowanie inwestycji i doradztwo inwestycyjno-budowlane; wielobranżowe projekty wnętrz i form przemysłowych; projekty terenów zielonych i małej architektury.