» o firmie
» informacje
» organizacje
» certyfikaty

» aktualnosci

 

POINT Co. Ltd.
Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Biuro projektowe:
54-613 Wrocław ul.
Osiedlowa 31a
Tel.(Fax) (+4871) 321-75-91
e-mail: point@post.pl http://www.point.com.pl


1.Pełna nazwa i adres siedziby firmy:
POINT Co. Ltd. Pracownia Projektowa Spółka z o.o.
Nazwa skrócona: POINT Co. Ltd
Siedziba : 54-513 Wrocław ul. Krzemieniecka 47
Tel.(Fax) ( +48 71) 321-75-91

2.Forma własności:
Firma ze 100 % kapitałem prywatnym .

3.Partnerzy:
mgr inż. arch. Małgorzata Chrabąszcz - współwłaściciel i Prezes Zarządu Spółki,
Adam Chrabąszcz - współwłaściciel

4.Rejestracja:
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000205035

5.Rok powstania:
grudzień 1995 r. (bezpośrednia kontynuacja działalności prowadzonej od 1990 roku)

Firma POINT Co. Ltd Pracownia Projektowa Sp. z o.o. powstała w wyniku wydzielenia z funkcjonującej od 1990 roku firmy szkoleniowo - projektowej POINT Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Energetycznej 14 umieszczonej w Rejestrze Handlowym pod numerem H 1925 (Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna) Pracowni Projektowej POINT jako samodzielnego podmiotu gospodarczego zajmującego się działalnością w zakresie architektury i budownictwa. Podział firmy POINT Spółka z o.o. nastąpił w wyniku rozwoju Pracowni Projektowej. Kierownictwo i profil działalności zespołu projektowego nie uległ zmianie. Zespół kontynuuje swoją działalność pod firmą POINT Co. Ltd Pracownia Projektowa Sp. z o.o. zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym Wrocław Fabryczna (Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna z dnia 15.01.1996r. Nr Rej. Handlowego H 6061)

6. PN- EN ISO 9001:2001
POINT Co. Ltd. Pracownia Projektowa Sp. z o.o. otrzymała w dniu 16.12.2002r. CERTYFIKAT Nr 77/2002 wydany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja jako dowód, że system zarządzania POINT Co. Ltd. Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Wrocław, Polska spełnia wymagania Normy: PN - EN ISO 9001:2001 w zakresie: Zarządzanie inwestycjami budowlanymi, wielobranżowe projektowanie i nadzór w dziedzinie budownictwa ogólnego w tym także renowacja obiektów zabytkowych oraz opracowywanie studiów i analiz architektoniczno - budowlanych, historyczno-konserwatorskich i urbanistycznych; opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego; przygotowanie inwestycji i doradztwo inwestycyjno-budowlane; wielobranżowe projekty wnętrz i form przemysłowych; projekty terenów zielonych i małej architektury.

7.Profil działalności:
1. Realizacja projektów wielobranżowych w zakresie:

  • urbanistyki;
  • biektów budownictwa ogólnego (tj: obiekty biurowe, hotele, kompleksy handlowo - usługowe, banki itp.);
  • obiektów przemysłowych, obiektów służby zdrowia; obiektów gastronomicznych;
  • obiektów budownictwa mieszkaniowego i innych;
  • rewitalizacji obiektów zabytkowych; aranżacji wnętrz; terenów zielonych (architektura krajobrazu);
  • detali architektonicznych i form przemysłowych

2. Zarządza inwestycjami budowlanymi
3. Prowadzi nadzory autorskie i inwestorskie
4. Opracowywuje studia i analizy budowlane
5. Prowadzi doradctwo inwestycyjno budowlane

Zespół projektowy składający się z projektantów i asystentów z pasją do projektowania pod kierownictwem mgr inż. architekt Małgorzaty Chrabąszcz wielokrotnie stawał do przetargów i konkursów wygrywając w konkurencji z zespołami projektowymi zarówno w kraju, jak też zagranicą. Doświadczenie kierownika zespołu arch. Małgorzaty Chrabąszcz zdobyte w kilkuletniej pracy we wrocławskim BPBBO MIASTOPROJEKT, oraz podczas pracy na stanowisku projektanta w londyńskim biurze projektowym EPR a także od roku 1990 we własnej Pracowni Projektowej POINT daje pełną gwarancję stworzenia opracowań na najwyższym poziomie europejskim, wykorzystujących nowoczesne technologie i produkty najlepszych firm światowych. Ścisłe kontakty z renomowanymi firmami wykonawczymi, producentami i dostawcami materiałów budowlanych i wykończeniowych zapewniają projektowanie i wykonawstwo inwestycji na wysokim poziomie. Korzystanie z nowoczesnych metod wznoszenia, wykańczania i wyposażania obiektów, pozwala na tworzenie architektury przez duże "A".

Pracownia Projektowa POINT Sp. z o.o. została nagrodzona I NAGRODĄ Wojewody Wrocławskiego za charakter architektury wyrażony w projektach i realizacjach.

W 1996 roku arch. Małgorzata Chrabąszcz została zaproszona do prezentowania POLSKIEJ ARCHITEKTURY na VI BIENALE ARCHITEKTURY w Wenecji gdzie wśród ośmiu polskich architektów prezentowała projekty zrealizowane w Pracowni Projektowej POINT.

Towarzystwo Miłośników Wrocławia przyznało Małgorzacie Chrabąszcz I. NAGRODĘ w IV Konkursie Klubu Budowniczych Wrocławia za najpiękniejsze wnętrze roku za projekt Banku Rozwoju Eksportu we Wrocławiu.

Wyróżnienie : "MISTER WROCŁAWIA" -za najlepszy projekt wnętrz 1999 roku. Projekt FOOD COURT dla American Restaurant Services ( Pu=2800m2) w centrum "KORONA" we Wrocławiu przy ul. Krzywoustego.